Coperta

Data publicarii: 
22-12-2020
Autorul (er): 
Colonel (r.) dr. Mircea Tănase

Continutul

La mijloc de decembrie 2020 a ieşit de sub tipar la Buzău cel de-al doilea  număr anual, al 28-lea în şirul apariţiilor, al revistei Străjer în calea furtunilor, sub egida Fundaţiei Mareşal Alexandru Averescu. Ca şi precedentele, bogată şi interesantă în conţinut, revista îşi continuă misiunea pentru afirmarea valorilor militare locale şi naţionale.

Numărul de faţă respectă programul editorial deja consacrat şi aduce noi contribuţii pe palierele de referinţă ale publicaţiei. Semnalăm astfel câteva domenii pe care revista le abordează şi le îmbogăţeşte, cu fiecare apariţie editorială, cu noi şi valoroase contribuţii: Agenda Fundaţiei, Eveniment, Istorie şi cultură, Teorie militară, Areal buzoian, Mozaic buzoian.

Dedicat Zilei Naţionale a României, numărul de faţă aduce în prim plan manifestările ocazionate de sărbătorirea a 102 ani de la făurirea României Mari, prin marcarea, nu doar simbolică, a recunoştinţei datorate permanent eroilor neamului. Anul acesta, ca şi în precedenţii subscrişi Centenarului, la Buzău au continuat să fie ridicate şi sfinţite noi monumente simbol pentru eroii buzoieni căzuţi pe altarul Patriei. Cel mai recent este Memorialul Regimentului 48 Infanterie Buzău, un ansamblu monumental ridicat în Parcul Crâng, având încrustate, numele a 775 militari din acest regiment, răpuşi pe fronturile Primului Război Mondial de gloanţele inamicului sau ale nemiloasei epidemii care a decimat, deopotrivă, populaţia şi armata română în iarna 1916-1917. Tot cu acest prilej, în apropierea monumentului au fost plantaţi, prin grija Primăriei Buzău şi cu sprijinul militarilor Diviziei 2 Infanterie „Getica”, 775 puieţi de stejar, fiecare dedicat unuia dintre cei 775 eroi.

Semnalăm, ca deosebit de interesante în acest număr, articolele semnate de colonelul (rtr.) prof. univ. dr. Ion Giurcă  - Colonelul Ernest Broşteanu – eroul de la Arabagi, locotenent-colonelul (r.) Nicolae Uskai – Generalul de corp de armată Ion Dumitrache – un vânător de munte şi a sa Divizie de Cremene, colonel prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc – Război hibrid sau ameninţări hibride?, colonel dr. Vasile Cerbu - Armenia răvăşită, colonel (r.) dr. Mihai Goia – China poate constitui un bilet de securitate economică a României în vremurile care vor veni?

O notă aparte face în acest număr fragmentul din lucrarea preotului Nicolae V. Hodoroabă, Din Războiul de Reîntregire. Note şi impresii din campania 1916-1918, carte apărută în 1923 şi reeditată la Botoşani de colonelul (r.) Doru Pogoreanu,o tulburătoare şi nemiloasă relatare a celor aflaţi în noroaiele şi sub gloanţele liniei întâi, cei care au învins mizeria şi ororile de neimaginat ale războiului cu credinţa în Dumnezeu şi în împlinirea ideaului naţional.

O abordare oarecum atipică, dar care îndeamnă la reflecţie, este recursul la lectură Din vechi pravile domneşti, semnat de publicistul Viorel Frîncu.

Remarcăm, de asemenea, câteva evocări ale unor aniversări instituţionale, semnate de colonelul (r.) dr. Mircea Tănase (redactorul-şef al revistei) – Paraşutiştii buzoieni la aniversare-1950-2020-repere cronologice şi identitare, plutonier adjutant principal Alexandru Botan – O sută de ani de învăţământ tehnic în Forţele Aeriene Militare, locotenent-colonelul (r.) Nicolae Uskai – Scurtă călătorie în istoria vânătorilor de munte, dar şi de omagiere a unor eroi, semnate de plutonierul adjutant principal Lucian Irimia – La Deleni sacrificiul eroilor buzoieni nu a fost uitat!, colonelul (r.) Radu Voicu – Colonelul veteran de război Ion Cioroiu şi locotenent-comandorul (r.) Gheorghe Duma – Patria nu ne-a iubit! 

Binemeritate aprecieri merită şi vrednicele lucrări ale celor doi preoţi militari din spaţiul extins al Garnizoanei Buzău, preotul militar Alexandru Tudose – Naşterea Domnului: pildă de smerenie şi teologie a darului şi preot militar Constantin Neagu – O biserică emblematică pentru „Leagănul Aripilor Româneşti”, acesta din urmă dedicat sfinţirii Bisericii militare din Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic Aurel Vlaicu de la Boboc.

Nu putem să încheiem această succintă trecere în revistă a revistei Străjer în calea furtunilor fără a sublinia efortul echipei redacţionale, din care fac parte maiorul Silviu Bădiliţă, maistrul militar principal Iulian Cadulencu, plutonierul adjutant principal Sandu Popa şi scriitorul Emil Niculescu, în ceea ce priveşte atât contribuţia cu relatări din viaţa şi activitatea Fundaţiei Mareşal Alexandru Averescu, cât şi editarea, în condiţii grafice deosebite, şi a acestui număr al revistei.

Sincere aprecieri şi mulţumiri merită şi Editura Editgraph Buzău, partenerul nostru de încredere pe frontul publicistic buzoian.

Citeşte şi: