Coperta

Data publicarii: 
26-03-2021
Autorul (er): 
Colonel (r.) prof.univ.dr. Ion GIURCĂ

Continutul

O carte meritorie referitoare la acțiunile Armatei Române

 și a elitelor în vâltoarea anilor 1919-1920

 

Colonel (r.) prof.univ.dr. Ion GIURCĂ

Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

 

Ca de fiecare dată, Editura Militară oferă cititorului lucrări de înaltă ținută științifică, fiind racordată la evenimentele din istoria Țării, reflectate în diferite momente din viața științifică a unor instituții de prestigiu ale țării. Unul dintre aceste momente l-a constituit Conferința internațională Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri ( 1919-1920), organizată de către Filiala Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I", al cărei inițiator, organizator și amfitrion a fost domnul Colonel (r) dr. Dan Prisăcaru.

Desfășurată în perioada 20-22 iunie 2019 la Cercul Militar din Iași, conferința, s-a bucurat de prezența unor personalități din țară, Franța, R. Moldova și Polonia, fiind un regal științific, la un an după ce înfrumoasa și ospitaliera urbe moldavăfusese prezentă la Congresul istoricilor români întreaga elită istorică românească, de la Nistru pân᾿la Tisa.

La conferință au fost prezenți sau au transmis mesaje, reprezentanți ai Academiei Române, Statului Major al Apărării, universităților din Iași și Cracovia, Centrului Cultural Francez, Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Diecezei romano-catolice din Iași, dovadă a interesului acestor instituții față de tema propusă. Comunicările prezentate și publicate în lucrarea la care facem referire, susținute în sinteză de către reputați istorici, cadre didactice și cercetători din mediul universitar și cultural, arhiviști, diplomați, reprezentanți ai bisericii ortodoxe și catolice, țoți cu solide cunoștințe în domeniul istoriei în general, asupra perioadei analizate în special, sunt generatoare de informații și analize serioase, pertinente, cu un grad de obiectivitate incontestabile, dovadă fiind referințele bibliografice care au stat la baza demersului științific întreprins.

          Lucrarea pe care o aducem în atenția cititorilor publicației de față, este deschisă de o Notă asupra ediției, realizată de către Prof. univ. dr. Petre Otu, care, alături de Dan Prisăcaru și Marius Iorgulescu, a coordonat apariția volumului, în condiții de înaltă ținută sub toate aspectele, un exemplu pentru toți cei care se angajează într-un asemenea demers.

În cele 600 de pagini, cititorul acestui impresionant volum va găsi informații diverse în legătură cu operațiile militare din anii 1919 și 1920 pentru apărarea Marii Uniri din anul 1918, prezența și eforturile considerabile ale diplomaților români, a specialiștilor militari la Conferința de Pace de la Paris, acolo unde soarta statelor mici s-a hotărât de către reprezentanții satelor cu ,,interese generale”, care, de voie și nevoie, au fost obligați să se racordeze la evoluțiile geopolitice și geostrategice din Europa acelor ani.

Studiile publicatereflectă diversitatea de aspecte cu care societatea românească și europeană s-a confruntat în cei doi ani de pace pentru unii, război pentru alții, disputele și diferendele pe plan politic, diplomatic și militar, activitatea oamenilor politici, diplomaților și militarilor de înalt rang, pentru soluționarea situațiilor în diferite momente, uneori decisive, ale Conferinței de Pace.

Cititorul găsește în paginile lucrării aspecte specifice ale situației politice și militare din Basarabia, Pocuția, Transilvania și Ungaria, în anii când potrivnicii unirii românilor au acționat, uneori în colaborare, la Nistru, în Carpații Occidentali și la Tisa, pentru reinstaurarea dominației în teritoriile românești pe care le-au asuprit secole de-a rândul.

Nu în ultimul rând, în lucrare sunt studii destinate acțiunilor revizioniste și de propagandă ale unor entități maghiare, desfășurate în acei ani în Transilvania, Ungaria, la Paris, Londra și Washington, care vizau convingerea autorităților și opiniei publice asupra ,,drepturilor milenare” ale ungurilor asupra teritoriilor românești de la nord-vest de arcul carpatic.

Studiile publicate nu sunt doar o expunere de fapte și evenimente, ci, poate mai mult, exprimarea și argumentarea unor puncte de vedere în legătură situații  politice și militare din anii 1919 și 1920, adevărate lecții învățate pentru prezent și viitor în domeniul politic și militar, al diplomației în general, a celei militare în special.

Aspectele prezentate în comunicări pot constitui un prilej ce cunoaștere și aprofundare a unor cunoștințeîn legătură cu locul și rolul elitelor politice, diplomatice și militare implicate în evenimentele din anii 1919-1920, oameni cu o înaltă pregătire de specialitate și experiență, ceea ce confirmă seriozitatea cu care au fost abordate evenimentele previzibile și desfășurate. Comunicările confirmă faptul că succesul politic, diplomatic și militar din anii 1919 și 1920, a fost rezultatul unor acumulări din perioada 1914-1918, a utilizării valorilor și specialiștilor în rezolvarea problemelor majore ale țării, într-o perioadă în care amenințările și riscurile la adresa unui ideal îndeplinit erau vizibile și conștientizate.

Ca de fiecare dată când se publică comunicările unor manifestări științifice, cititorul este vitregit de discuțiile, uneori aprinse, generate de conținutul aspectelor prezentate, care, în cele din urmă dau farmecul activității și evidențiază, odată în plus, personalitatea fiecărui participant.

În pofida acestui incovenient, lucrarea, prin studiile pe care le include, este o contribuție prestigioasă dedicată Centenarului apărării și recunoașteriiMarii Uniri, drept pentru care îndemn la studiu și reflecție pentru tot ceea este scris în paginile sale, cu convingerea că, în final, fiecare cititor va fi recunoscător comunicatorilor, realizatorilor și editorului.

 

 

 

 

Citeşte şi:

Publicat pe 22.03.2021
Ziua Internațională a Francofoniei a fost marcată și în acest an de elevi și dascăli, prilej de a promova plurilingvismul și diversitatea...
Publicat pe 26.03.2021
An de an, elevii cantemiriști cu o sensibilitate estetică și creativă aparte își valorifică talentul, originalitatea și își depășesc limitele în...
Cimitirul de onoare al eroilor români și germani din Primul Război Mondial - Municipiul Roman, județul Neamț
Publicat pe 28.05.2020
„Neamul este etern prin cultul eroilor” . (Nicolae Iorga) După încheierea războiului pentru întregire statală şi eliberare naţională (1916-1919), pe...