Coperta

Data publicarii: 
19-11-2015
Autorul (er): 
Dan PRISĂCARU

Continutul

»» EDITURA MILITARĂ««

 "În avanpostul luptei pentru supravieţuire. Apărarea naţională a României şi frontul secret în vâltoarea anilor 1938-1940" – o lucrare meritorie de istorie diplomatică şi militară.

Recenzie de: prof.univ dr. Ion GIURCĂ

În anul 2014, Editura Militară lansa pe piaţă lucrarea colonelului dr. Dan Prisăcaru: "În avanpostul luptei pentru supravieţuire. Apărarea naţională a României şi frontul secret în vâltoarea anilor 1938-1940", un demers ştiinţific demn de toată lauda, reuşit de autor după o muncă intensă de cercetare a fondurilor arhivistice din ţară, a unei ample  bibliografii ce conţine lucrări fundamentale şi studii ale unor reputaţi autori români şi străini.

Format la şcoala istorică de la Iaşi, autorul a valorificat cu ştiinţă, pasiune, pricepere şi inspiraţie bogata informaţie existentă pe problematica acţiunilor diplomatice şi a evoluţiilor geopolitice şi geostrategice din Europa, care au influenţat desfăşurarea  relaţiilor internaţionale din anii premergători declanşării celei de-a doua conflagraţii mondiale.

Marile evenimente la nivel european, care s-au derulat între anii 1938-1940, sunt analizate cu profesionalism, ideile proprii fiind argumentate prin conţinutul unor izvoare istorice concludente, trecute prin filtrul criticii autorului, care oferă astfel răspunsuri la întrebări privind deciziile de politică externă adoptate de România în scopul evitării izolării politice şi diplomatice.

Riscurile la adresa securităţii naţionale a României în perioada interbelică, amplificate de ascensiunea totalitarismelor de dreapta şi de stânga, acţiunile revanşarde ale Germaniei naziste şi  revizionismul URSS, Ungariei şi Bulgariei sunt prezentate în detaliu, iar concluziile formulate sunt  edificatoare pentru înţelegerea ameninţărilor şi pericolelor la adresa statului naţional unitar român, desăvârşit la 1 Decembrie 1918.

Coordonatele apărării naţionale sunt evidenţiate în strânsă legătură cu evoluţiile  situaţiei geopolitice şi geostrategice din Europa după remilitarizarea Renaniei, anexarea Austriei, dezmembrarea Cehoslovaciei, pactul Ribbentrop-Molotov, atacarea Poloniei de către Germania nazistă la 1 septembrie 1939 şi Uniunea Sovietică la 17 septembrie 1939, şi izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Autorul analizează cu profesionalism aspectele referitoare la potenţialul militar al României Mari, raportul de forţe pe direcţiile ameninţate de vecinii revizionişti, măsurile de intensificare a înzestrării Armatei şi de pregătire a economiei, teritoriului şi populaţiei pentru apărare, fiind subliniate în mod echilibrat atât realizările, cât şi limitele şi  dificultăţile care s-au manifestat în aceste domenii.

Acţiunile în plan diplomatic şi al apărării naţionale au fost susţinute de structurile de informaţii şi contrainformaţii militare – Secţia II Informaţii din Marele Stat Major şi Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române – pe care autorul le prezintă şi analizează cu ştiinţa specialistului în domeniu.

Mă raliez aprecierii profesorului univ. dr. Ion Agrigoroaiei, cel care i-a îndrumat paşii în finalizarea tezei de doctorat, potrivit căreia: "Ne aflăm, incontestabil, în faţa unui demers ştiinţific de ţinută, în care dezbaterile de idei, absolut necesare, ne relevă dificultăţile ce stau în faţa unei analize pe o astfel de problematică."

Lansată cu succes la Iaşi şi Bucureşti, premiată de către Fundaţia Culturală "Magazin istoric", în 16.04.2015, cu premiul "Nicolae Iorga" şi de către Revista "Gândirea Militară Românească", în 12.11.2015, cu premiul "Mareşal Alexandru Averescu", cartea domnului colonel dr. Dan Prisăcaru este o lucrare elaborată cu onestitatea şi seriozitatea cercetătorului avizat şi reprezintă o contribuţie semnificativă la cunoaşterea mai aprofundată a realităţilor care au marcat evoluţia României în ultima parte a perioadei interbelice.

Citeşte şi:

Directorul Editurii Militare, Adrian Pandea
Publicat pe 19.10.2015
Aşa cum ne-a obişnuit de peste un deceniu, în preajma Zilei Armatei României, Editura Militară organizează salonul de carte "Polemos", gazdă fiind...