Coperta

Data publicarii: 
01-02-2016
Autorul (er): 
Redacţia RFT

Etichete

Continutul

După trei ani, în care buletinul de teorie militară al Statului Major al Forţelor Terestre a fost editat de o altă structură a SMFT, redacţia "Revistei forţelor terestre" preia din nou editarea publicaţiei, care poartă denumirea de "Forţele Terestre" (ISSN 2065-4022).

În buletinul de teorie militară al SMFT poate publica orice persoană, indiferent de grad sau funcţie, atât din Forţele Terestre Române cât şi din structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ori din societatea civilă, cu condiţia ca articolul trimis să aibă valoare ştiinţifică şi să corespundă tematicii publicaţiei.

Publicaţia "Forţele Terestre" este structurată pe următoarele capitole:
1. Investigarea fenomenului militar.
2. Teatre de operaţii.
3. Lecţii învăţate.
4. Educaţie, instrucţie şi învăţământ.
5. Tehnică militară şi armamente.

Periodicitatea publicaţiei va fi semestrială, cu apariţii la sfârşitul lunilor mai şi noiembrie.

Termenul de predare a articolelor pentru nr.1/2016 şi închiderea ediţiei este la 30 martie.

Articolele vor fi evaluate de către Consiliul editorial (din care redacţia nu face parte), iar cele care vor fi avizate favorabil vor fi publicate în buletin.

Normele de colaborare pentru publicaţia "Forţele Terestre" pot fi consultate la URL »» http://goo.gl/HGfNS8
Arhiva buletinului poate fi consultată la URL »» http://goo.gl/V0YFww