Coperta

Data publicarii: 
16-03-2016
Autorul (er): 
Radu BOTIŞ

Continutul

Istoria şi spiritualitatea bisericească românească îşi întregesc mereu sfera valorilor prin scoaterea la lumină a noi şi prestigioase lucrări.

Un act de restituire necesar îl împlineste preotul, teologul şi istoricul Iuliu-Marius (Maxim) Morariu, licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Încă din perioada studenţiei, acesta dovedeşte printr-o serioasă muncă de cercetare că teologul şi istoricul îmbină cât se poate de armonios pasiunea dar şi priceperea bunei meniri hărăzite, devenind autorul volumelor: "Istoria mănăstirii «Izvorul Tămăduirii» Salva", Editura Astra, Blaj, 2013 (împreună cu profesor Ana Filip); "Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane", Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2013 şi "Habet sua fata libelli! Antologie de invitaţii la lectură", Editura Semănătorul, Tismana, 2014.

De asemenea, a elaborat şi publicat peste 100 de studii şi articole de teologie şi istorie în reviste precum: "Transilvania" (Sibiu), "Altarul Reîntregirii" (Alba Iulia), "Altarul Banatului" (Timişoara), "Tabor" (Cluj-Napoca), "Acta Musei Porrolisensis" (Zalău), "Der Unterwald" (Sebeş), "Studii şi cercetări etncoculturale" (Bistriţa), "Arhiva Someşană" (Năsăud), "Revista Română" (Iaşi), "Oglinda literară" (Focşani), "Boema" (Galaţi), "Cetatea culturală" (Cluj-Napoca), "Caiete Silvane" (Zalău), "Tribuna" (Cluj-Napoca), "Studia Universitatis «Babeş-Bolyai» – Series Bioethica" (Cluj-Napoca), "Symposium" (New York), "Lumină lină" (New York), "Confluenţe Româneşti" (New York), "Semănătorul" (Tismana), "Observatorul" (Toronto), "Conexiuni româneşti" (Mannheim), "Astra năsăudeană" (Năsăud), "Astra Salvensis" (Salva), "Astra Sabesisnsis" (Sebeş) şi a participat la peste 40 de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Începând cu anul 2013, realizează săptămânal emisiunea "Oameni de ieri şi de azi" la Radio Renaşterea din Cluj-Napoca.

Cartea "Restitutio Grigore Pletosu", apărută la Editurile Eikion şi Renaşterea din Cluj-Napoca în anul 2014, atent structurată, aduce în faţa cititorului profilul bio-bibliografic al lui Grigore Pletosu, prezentând în detaliu viaţa şi opera acestuia pentru ca, mai apoi, în capitolul "Profilul spiritual al protoiereului Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa didactică", să descoperim profilul spiritual al dascălului creştin, în concepţia patristică, în pedagogie şi în literatura română, dar şi profilul spiritual al protoiereului reflectat în activitatea sa didactică.

În cea de-a treia parte a cărţii, vrednicul protoiereu ne este prezentat în activitatea sa pastorală bogată, autorul cărţii conturând în aceeaşi manieră specifică temeinicei cercetări ampla activitate a celui prezentat.

Parcurgând cartea, vom observa că, pe baza analizei activităţii didactico-pedagogice, pastorale, catehetice şi a celei naţional-bisericeşti a părintelui, se poate contura portretul spiritual al acestuia. Acest fapt reprezintă, de altfel, împlinirea cuvintelor Mântuitorului, care spune: "după roadele lor îi veţi cunoaşte" (Matei 7, 16). Profesorul şi, mai apoi, părintele  Grigore Pletosu, s-a achitat cu brio de sarcinile ce-i parveneau din acest statut, reuşind să fie un om care a stimulat tineri valoroşi în activitatea lor de creaţie literară şi de propăşire spirituală şi o persoană apreciată întotdeauna în comunităţile în cadrul cărora a activat.

Având în vedere toate aceste calităţi, putem afirma cu certitudine că personajul analizat în cercetarea de faţă a fost un om de mare calitate intelectuală şi de înaltă ţinută morală, ce a ştiut mereu să fie la înălţimea vremurilor şi să îmbine trăirea ortodoxiei cu munca în ogorul românismului transilvănean.

O carte necesară cu privire la care Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului afirma în cuvântul care o prefaţează: "Prezentul volum ne pune în faţă – şi cred că nu greşesc – pe un foarte profund şi serios cercetător al istoriei şi al spiritualităţii bisericeşti. Îl preocupă Istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar nu doar ca înşiruire de date şi fapte; el pătrunde în cauzalitatea fenomenelor, încercând să dea acestora o explicaţie. …Dacă cercetătorii de până acum s-au mulţumit să reproducă despre Părintele Grigore Pletosu informaţii stereotipe, pe care le-au preluat unii de la alţii, Ierom. Marius (Maxim) Morariu merge dincolo, la izvor, la sursă: cercetează arhive, consultă membri ai familiei. Este de subliniat bogăţia şi acurateţea notelor de subsol, care ele însele pot alcătui încă o lucrare documentară".

Avem, iată, în faţă o lucrare de înaltă ţinută, care vine să prezinte cititorilor modelul dascălului creştin-luminător de slova românească, al preotului purtător de Har, şi sfânta slujire în Biserica lui Hristos, cât şi a protoiereului ajutător fraţilor, ascultător faţă de ierarhul său şi împlinitor fidel al învăţăturilor dumnezeieşti.

Citeşte şi: